A kor jellegzetességei

A szülőknek és gyermekeiknek ez szinte a legnehezebb időszak. A serdülőnek meg kell találnia a saját útját, és ezt csak úgy érheti el, ha megkérdőjelezi az eddig biztosnak vélt dolgokat. Ezért szembeszegül szüleivel, régimódinak tartja őket, és kortársainak véleménye, társasága válik igazán fontossá számára. Ez nemzedékek közötti konfliktusok okozója lehet: lázadással járhat a tekintély-személyekkel szemben, viszont ez alapvető fontosságú a serdülő önálló identitásának kialakításában. Ahhoz, hogy felnőtté váljon, el kell kezdenie a függetlenedést szüleitől. Ez a folyamat rémisztő lehet, így jön létre az az állapot, amikor a kamasz hol rácsapja szüleire az ajtót, hol hozzájuk bújik, mint sok éve utoljára. Az igazi felnőtté válásnak még nem jött el az ideje, csak szabadabbá szeretne válni. Ez a folyamat akár 11-12 éves korban is elkezdődhet.
Az önbizalom, és önértékelés ebben a korban még nem stabil, van, hogy a legkisebb kudarcok is elkedvetlenítik, szorongással töltik el a serdülőt. Fontos része a folyamatnak a szexuális érés, melynek során a serdülő megtanul bánni szexuális késztetéseivel, próbálgatja saját női vagy férfi nemi szerepeit. Kiemelkedő szerepe van a látott modelleknek: a szülőknek, a kortársaknak és a médiának.

Megoldandó helyzetek, melyekben segítségére lehetünk:

 • Az önismeret mélyítésének igénye
 • Kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése
 • Függőség, önállóság, kompetencia problémák
 • Pályaválasztás kérdései
 • Teljesítményszorongás: felvételi, vagy dolgozat előtti stressz, leblokkolás
 • Tanulási nehézségek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
 • Figyelemzavar és túlmozgékonyság
 • Iskolafóbia
 • Beilleszkedési problémák
 • Párválasztás, párkapcsolati nehézségek
 • Az önbizalom, a testkép problémái
 • Evési problémák
 • Fáradékonyság, alvási problémák
 • Lelki eredetű testi panaszok (fejfájás, hasfájás, hányinger)
 • Tic
 • Pszichés eredetű beszédzavarok (dadogás, elektív mutizmus)
 • Iskolakerülés
 • Alkohol, drog és dohányzással kapcsolatos problémák

A serdülő

 • fél bizonyos tárgyaktól, helyzetektől, emberektől, az iskolába menéstől,
 • rágja a körmeit,
 • szokatlan viselkedésformái vannak,
 • kényszeresen ragaszkodik bizonyos szokásaihoz, pl. indokolatlanul gyakori kézmosás,
 • agresszív társaival, felnőttekkel, vagy állatokkal szemben
 • indokolatlan dühkitörései vannak, túlzottan indulatos,
 • füllent,
 • eltulajdonít dolgokat, ami nem az övé
 • kárt tesz önmagában (önagresszió, falcolás)
 • hirtelen leromlott a teljesítménye, lehangolt,
 • gyászol, elvesztette egyik családtagját, barátját,
 • számára megterhelő a válás,
 • nehezen kezeli fogyatékkal vagy krónikus betegséggel élő családtagját

Serdülőkkel folytatott konzultáció

Munkánkban már nagyobb hangsúlyt kap a fiatalokkal való beszélgetés és a tudatos személyiségfejlesztés, ezzel segítve őket identitáskeresésükben. A mélyebb önismeret lehetőséget nyújt a fiataloknak az őket foglalkoztató kérdések, problémák megválaszolásához, hatékonyabb megoldásához. A pályaválasztást és az egyéni útkeresést, támogató beszélgetéssel, különböző személyiség- és pályaorientációs tesztek felvételével és azokról való közös gondolkodással segítjük. A monodráma lehetőséget teremt számukra, hogy kipróbálják magukat különböző helyzetekben. A tranzakcióanalízis módszerével is segítjük őket, hogy tudatosabban reflektáljanak magukra. Az autogén tréning és relaxáció alkalmazásával pedig a feszültségek csökkentésében tudunk segítségükre lenni.