Magunkról

Műhelyünk óvodás-, iskoláskorú gyermekekkel és serdülőkkel, valamint szüleikkel foglalkozik, pszichológiai és pedagógiai eszközökkel. Egyéni és csoportos foglalkozásaink keretében lehetőség nyílik a nevelési nehézségek és a családban előforduló problémák feloldására. Munkatársaink klinikai gyermek-szakpszichológusok számos szakirányú képzettséggel, így teamben együttműködve komplex szolgáltatást tudunk nyújtani Önöknek. A felmerülő problémákat több oldalról közelítjük meg, így a gyermek tanulási és magatartási gondjaival egyszerre foglalkozunk. Holisztikus-integratív szemlélettel dolgozunk. A problémák feltárásánál szemelőtt tartjuk, hogy az egyének környezetükkel komplex, dinamikus rendszert alkotnak. Így a probléma megoldása csakis akkor válhat lehetségessé, ha nemcsak a részekre fókuszálunk, hanem egységes működési elvek megértésével találjuk meg a megfelelő megoldást.

Munkánk során csak tudományosan elfogadott módszereket alkalmazunk, a mindenkori szakmai-etikai tisztességgel. Lényegesnek tartjuk, hogy a legújabb módszereket és technikákat folyamatosan nyomon kövessük és beépítsük eszköztárunkba, annak érdekében, hogy a leghatékonyabban tudjunk együttműködni Önökkel.
Játéktárunkban a gyermekek igényeihez alkalmazkodunk, mert ahogy Önöknek is, így nekünk is Ők a legfontosabbak.

Önökkel együttműködve azért dolgozunk, hogy a foglalkozások során gyermekeikkel közösen olyan problémamegoldó szemléletet és készségeket sajátítsanak el, amelyek a későbbiekben is hasznukra válnak.

Műhelyünk tagjai

Csernák-Gyimesi Melinda: klinikai gyermek-szakpszichológus, tanár, integratív gyermek-pszichoterapeuta, családterapeuta;

Módszereink

Az első találkozás a szülővel / szülőkkel történik, mely során megbeszéljük a kialakult problémákat és a felmerülő nehézségeket. A következőkben a fennálló problémák jellegétől függően vagy a szülővel vagy a gyermekkel különböző eszközök és módszerek alkalmazásával folytatjuk a foglalkozásokat:

  • Projektív tesztek és rajzvizsgálat
  • Teljesítménytesztek (képességfelmérés: intelligenciavizsgálat, a kreativitás és problémamegoldás vizsgálata, iskolaérettségi vizsgálat)
  • Pályaválasztási tanácsadás
  • Bábjáték és egyéb terápiás célú játékok
  • Meseterápia gyermeknek és szülőknek
  • Művészeti csoport
  • Konzultáció szülők részére
  • Pár- és családi tanácsadás

A közös munka során a szülőkkel rendszeres kapcsolatot tartunk. A folyamat a szülővel történő konzultációval zárul.