Iskolára való alkalmasság, iskolaérettség felkészítő csoport

• Bizonytalan, hogy gyermeke iskolaérett-e ?

• Vajon képességei életkorának megfelelőek ?

• Azt mondták, nem elég ügyes a társaihoz képest és lehet, hogy fejleszteni kellene ?

• „Olyan okos ez a gyerek, mindent tud. Az óvodában már csak unatkozik, menjen csak minél hamarabb iskolába!”

• Mások viszont inkább egy év óvodai nevelés mellett döntenek. Mindent megtennének azért, hogy a megnövekedett követelmények terheitől még egy évig megkíméljék a gyermeküket.

Az iskolakezdés nagy váltást jelent az egész család számára. Hatalmas fejlődést hozhat a gyermekek életébe, épp ezért fontos, hogy az első lépések minél több sikerélménnyel kezdődjenek. Célja az iskolaérettséget meghatározó képességek és készségek fejlesztése mozgásos, játékos formában. A foglalkozásokon a tanulást megalapozó képességeket, készségeket fejlesztjük: testséma, térbeli, síkbeli és időbeli tájékozódás, bal-jobb differenciálás, emlékezet, megkülönböztető képesség, szerialitás, intermodalitás, analízis-szintézis, figyelem, feladattudat, feladattartás, finommotorika, grafomotoros készség, szókincsbővítés, kifejezőkészség, - irányíthatóság és kompromisszum-készség fokozása (tanári vezetés elfogadása), - az együttműködés és önállóság alapjainak kialakítása, - a teljesítményfeszültség oldása, - a szabadidő tartalmas eltöltése.

A rendszeres csoportos szülői konzultációk célja, hogy a beiskolázással kapcsolatos nehézségéket, tapasztalatokat átadjuk, és megvitassuk, az iskolaválasztásban támogassuk, és felkészítsük a szülőket a pedagógusokkal, iskolai vezetéssel és a szülői közösséggel való kommunikációra.

A bejelentkezést követően egy szülői konzultáció, majd néhány ismerkedő alkalom során a csoportvezetők megismerkednek a gyermekkel. Ezt követően egy újabb szülői konzultáció során közösen találjuk meg a segítségnyújtás legmegfelelőbb módját Önök és gyermekük számára. A csatlakozás folyamatos, míg a csoport létszáma el nem éri a maximumot.

• A foglalkozások minden kedden 9:00-11:00 zajlanak (heti 2 óra)

• A tanév folyamán 3 alkalommal csoportos szülői konzultáció

• Ár: 3500 Ft/alkalom

• Jelentkezés a 06 30 685 77 23-as telefonszámon